Beta Site
>> הדליקו נר לזכר חללי מלחמות ישראל >>
ראשי
  
הקמת קהילת מנחמים
  
חיפוש קהילת מנחמים
  
קבורה ואבלות
  
אודות EvelNet
 
לזכר נופלי מלחמת לבנון 2
עמוד זה מוקדש לנופלים במלחמת לבנון השניה 2006, ומטרתו לאפשר לבני המשפחות והחברים לצבור ולתעד את החוויות והזכרונות המשותפים שנאספים בימים הקשים של השבעה ולאחר מכן. לחצו על ההודעה שבעמוד זה לכניסה לקהילת המנחמים.
  הקם קהילת מנחמים
הקמת הקהילה היא מהירה, ואינה כרוכה בתשלום.
 
 
מודעות אבל וקהילות מנחמים
 
23.07.19
 

מרכינים ראש במות סמל
שמעון אדגה ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
יוסף אביטבול ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

שם פרטי:
שם משפחה:
 

מרכינים ראש במות סמל (מיל')
גרגורי אהרונוב ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
פיטר אוחוטסקי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה

 

מרכינים ראש במות רב"ט
שי אטיאס ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
יהונתן איינהורן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
יהודית איציקוביץ ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
נסים אלהרר ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
עמרי חיים אלמקייס ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ן (מיל)
אליהו אלקריף ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
מלכו משה אמבאו ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
טל אמגר ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רב סמל
ירון אמתי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה

 

מרכינים ראש במות סמל
יהונתן אנקונינה ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה

 

 

מרכינים ראש במות
מרים אחמד אסדי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
פתחי אחמד אסדי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
נדב באלווה ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"מ (מיל')
מוטי בוטבול ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ר (מיל')
שלמה בוכריס ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
אלכסנדר בונימוביץ ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות רס"ל (מיל')
זיו בלאלי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סרן
גלעד בלחסן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
אלברט בן אבו ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רב"ט
יער בן גיאת ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ר (מיל')
דניאל בן דוד ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סגן
אליאל בן יהודה ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה

 

 

מרכינים ראש במות רס"ן
סמי בן נעים ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
שמואל בן שמעון ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ל (מיל')
אייל בנין ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
יניב בראון ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
אנדריי ברודנר ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
דן ברויר ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות סרן
שי ברנשטיין ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ב (מיל')
מריאן ברקוביץ' ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סגן
אילן גבאי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר (מיל')
נעם גולדמן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סרן
דניאל גומז ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
סולטנה ג'ומעה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות
סמירה ג'ומעה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
פדיה ג'ומעה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
אדם גורן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
יותם גלבוע ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
שמעון גליקליך ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
עדו גרבובסקי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות סמ"ר סמ"ר
אורי גרוסמן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה

 

מרכינים ראש במות סמ"ר (מיל')
יהודה גרינפלד ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
שמעון דהן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
אושר דמרי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
עשהאל דמתי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ל
אלעד דן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
יונתן הדסי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ן
בנג'י (בנימין) הילמן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ן (מיל')
נמרוד הלל ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
יניב הרשקוביץ ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
יונתן (סרגיי) וולסיוק ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ל
גלעד זוסמן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות
אנדריי זלינסקי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
יואן זרביב ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סגן
צור זרחי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה

 

מרכינים ראש במות
מזל זריבי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
שמען זריבי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
רפי חזן ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות
מאדי חיאט ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

 

מרכינים ראש במות סגן (מיל')
שמואל חלפון ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
חנא חמאם ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רב סמל
גיא חסון ז"ל
שנפל בקרב
ת.נצ.ב.ה

 

מרכינים ראש במות
מוחמד טלוזי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
רביע טלוזי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
יניב טמרסון ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה

 

מרכינים ראש במות רס"ל (מיל')
קרן טנדלר ז"ל
שנפלה בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
ייסמאו יאלאו ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רב סרן (מיל')
נתן יהב ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ל
אהרון יחזקאל ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ל (מיל')
רעי יעיש ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
שלומי ירמיהו ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
מורן כהן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
ניר כהן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
נמרוד כהן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
עדי כהן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
עידן כהן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות רס"ן
רן יהושע כוכבא ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
בהאא פיאד כריים ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
הרן לב ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ן (מיל')
יותם לוטן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
ראובן לוי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
מיכאל (מייקל) לוין ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות אל"מ
צביקה לופט ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
אורן ליפשיץ ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
דייב ללצ'וק ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
דניס לפידוס ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
מוניקה לרר ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר (מיל')
נועם מאירסון ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
גדי מויסייב ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
פיליפ מוסקו ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
רפנאל מוסקל ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סא"ל
עמנואל יהודה מורנו ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
לביבה מזאווי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר (מיל')
שי מכלוביץ' ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות
שלומי מנסורה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
מוחמד סובחי סלים מנע ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סגן
עמיחי מרחביה ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
עמשא משולמי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ב
רון משיח ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה

 

מרכינים ראש במות רס"ל (מיל')
וויסאם נאזל ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות רס"ר (מיל')
אשר ראובן נוביק ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רב"ט
יינון ניסן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
אסף נמר ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
אמיר נעים ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סגן
לוטן סלווין ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר (מיל')
עדי סלים ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות סמ"ר (מיל')
בן סלע ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ל
אלון סמוכה ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
קובי סמילג ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
לירן סעדיה ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רב"ט
תומר עאמר ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
דעעא עבאס ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות
חביב עוואד ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
מנאל עזאם ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
דוד עמר ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה

 

מרכינים ראש במות
מוחמד פאעור ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
אלון פינטוך ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
דוד פלדמן ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות
עומר פסחוב ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סגן
תם פרקש ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
איתמר צור ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
עוז צמח ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ל
נאור קאלו ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ל
עידן קובי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות רס"ל
איגור קובליק ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
אלכס קושנירסקי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר (מיל')
קיריל קז'דן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
אוהד קלאוזנר ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ן
רועי קליין ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
צחי קריפס ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות רס"ב (מיל')
יוסי קרקש ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
ניצן רובין ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
רוני רובינסקי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סרן (מיל')
איגור רוטשטיין ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רב סרן
בניה ריין ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ל
אלעד רם ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה

 

 

מרכינים ראש במות רס"ל
נמרוד שגב ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סגן
אלכס שוורצמן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
אור שחר ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סגן (מיל')
גלעד שטוקלמן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
איתי שטינברגר ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ר
דב שטרנשוס ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
יניב שיינברום ז"ל
שנפל בקרב
תנ.צ.ב.ה

 

מרכינים ראש במות סמ"ר
דניאל שירן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ן (מיל')
ניסן שלו ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סרן (מיל')
יוני שמוכר ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ל (מיל')
דוד שמידוב ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
שנאתי שנאתי ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

 

מרכינים ראש במות סגן
יפתח שרייר ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות סמל
יהונתן שרעבי ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות רס"ל (מיל')
שני תורג'מן ז"ל
שנפל בקרב
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
אריה תמם ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

מרכינים ראש במות
טירן תמם ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

 

חיפוש    |    אודותינו    |    צרו קשר    |    תקנון האתר   
כל הזכויות שמורות לנתיבי אינטרנט לישראל בע"מ ©
עיצוב גרפי studioarava.com